DOKUMENDID


Lugeja meelespea (lugejaks registreerimine, laenutuskord, viiviste arvestamine, kontaktandmed)

Lugeja meelespea lastele
Kasutamiseeskiri (UUS! Kehtiv alates 03.01.2021)
Internetipunkti kasutamiseeskiri
Tasuliste teenuste hinnakiri (Saaremaa Vallavalitsuse 15. oktoobri 2019. a korraldus)
Põhimäärus


Saare maakonna rahvaraamatukogude aastaaruanne 2022

Saare maakonna rahvaraamatukogude aastaaruanne 2021

Saare maakonna rahvaraamatukogude aastaaruanne 2020

Saare maakonna rahvaraamatukogude aastaaruanne 2019

Saare maakonna rahvaraamatukogude aastaaruanne 2018

Saare maakonna rahvaraamatukogude aastaaruanne 2017
Saare maakonna rahvaraamatukogude aastaaruanne 2016
Saare maakonna rahvaraamatukogude aastaaruanne 2015 Aastaaruande lisa: Laste- ja noorteüritused (Saare maakonna rahvaraamatukogud)
Saare maakonna rahvaraamatukogude aastaaruanne 2014


Saare Maakonna Keskraamatukogu 100. juubelibrošüür (2007)
Rahvaraamatukogu seadus
Rahvusraamatukogu standard 5:2008 “Raamatukogudevahelise laenutuse põhimõtted ja üldnõuded”
Rahvusraamatukogu Raamatukogudevahelise laenutuse juhend
Saaremaa Vallavalitsuse privaatsuspoliitika (andmekaitse)

X