Noor Loo Too

Mis toimub?
  • Noori kutsutakse raamatukogudesse näitusi korraldama. 2017. a. aprillis kuulutavad raamatukogud välja konkursi näituseideedele, avalikustades info oma raamatukogu näitusepindade ja –võimaluste kohta.
  • Raamatukogu kutsub kokku noorteaktiivi. Noorteaktiiv vaatab läbi saabuvad näituse korraldamise taotlused ja koostab nende põhjal näitusekava. Noorteaktiivis võivad olla noored, raamatukoguhoidjad kui ka kohalikud noortega töötavad inimesed. Võib kaasata ka olemasolevaid noortegruppe, kunstiringide noori või moodustada sel eesmärgil uus, noortest koosnev grupp.
  • Noor kunstnik esitab raamatukogule taotluse oma näituse kirjeldusega. Seda, millised ideed välja valitakse, mis näitused toimuma hakkavad ja milline saab olema antud raamatukogu näitusekava jne, otsustab raamatukogus kokku kutsutud žürii.
  • Näitusekava koostamine saabunud taotluste põhjal. Eelistame just oma piirkonna noori kunstnikke, et elavdada ja tugevdada kogukonna sisest koostööd ning toetada ja motiveerida kohalikke noori. Kunstnike valimisel on soovitatav rõhuda mitmekesisusele nii sisus kui vormis. Võimalikud on nii ühis- kui ka personaalsed näitused, nii traditsioonilised näitused kui ka videoinstallatsioonid ja häppeningid. Töödeks võivad olla näiteks koomiksid, raamatuillustratsioonid, filmid, installatsioonid, moekollektsioon, fotod, joonistused, animatsioon jne. Näituste teemad võiksid olla seotud kirjanduse, kultuuri ja Eesti Vabariik 100

Näituste pindade (siinid, mille külge saab pilte riputada) mõõtmed raamatukogus:

Piltide (maalid, fotod,graafika) jaoks on siinid:

Laste lugemissaal: 13.50 meetrit siine

Laste muinasjututuba: 2x 4.70 siine üks 2.40 ja 2.60 siine

Täiskasvanute lug.saal: 6x 2.55 siinid ja 1×1.55

Ameerika nurk: 6m ja 2.95 siinid

Fuajee siinid II korrus: 3×2.55, aknaalune 6.80, nurk 3.75 ja 1.90

Interneti seina siinid: 10.60

Laste laenutusosakonna siinid: 10.80

Täiskasv. Laenutusosakonna siinid: 6.50

Meil on kolm klaasvitriinkappi, lukustatavat, lasteosakonna muinasjututuba on üleni klaasist ja ka lukustatav, seal võib eksponeerida moodi, installatsioone. Raamaturiiulite otstesse saab nätsu abil panna lihtsamaid joonistusi ja meil on ka sirmid.

Rohkem infot:

liilia.koiv@saare.ee