Saare Maakonna Keskraamatukogu ajalugu

Saare Maakonna Keskraamatukogu eelkäijaks on 1907. aastal tegevust alustanud Kuressaare Eesti Seltsi Hariduse Osakonna raamatukogu. Hiljem liideti KES HO raamatukoguga teisi Kuressaares tegutsenud seltside ja eraisikute raamatukogusid (näit. 1920. aastal Etruki kooli raamatukogu, 1921. aastal Saksa Seltsi ja Saaremaa Muinasaja Uurimise Seltsi raamatukogu jt).

Algselt asus raamatukogu KES-i üüriruumides nn. Eichfussi majas Pikk 8, hiljem Rosentreu (Rosentrei) majas 2. korrusel Pikk 30 ning alates 1911 KES-i majas Kubermangu 15.

I maailmasõja käigus 1917. aastal Kuressaare Eesti Seltsi Hariduse Osakonna raamatukogu fond hävis. 1919. a lõpus alustati raamatukogu taastamist ning augustis 1920 hakati raamatuid jälle koju laenutama. Raamatukogu koos lugemislauaga asus KES-i majas.

1910. aastast alates kuni ilmselt 1917. aastani oli KES HO raamatukoguhoidjaks aktiivne seltsielu ja karskusliikumise tegelane Karl Ojassoo, kes tegi oma tööd suure hoole ja armastusega. Karl Ojassool endal oli suur ja väärtuslik raamatukogu, mille ta pärandas Kuressaare linnale. Nimetatud eraraamatukogu sai aluseks 1927. aastal Kuressaare Linnavalitsuse poolt asutatud raamatukogule.

1927-1935 tegutsesid KES-i raamatukogu ja Linnavalitsuse raamatukogu paralleelselt. 1935. aastal ühendati need Kuressaare Avalikuks Raamatukoguks, mille asukohaks sai Kuressaare raekoja esimene korrus. 1949. aastal loodi raamatukogu juurde lasteosakond, mis alates 1950. aastast sai iseseisvaks raamatukoguks. Avafondile läks raamatukogu üle 1960. aastal.

Aastate jooksul muutis keskraamatukogu mitmel korral oma nime ja asukohta: 1948-1957 asus raamatukogu aadressil Kohtu 10 (M. Gorki 10) ning aastatel 1957-1968 jälle raekojas, 1968. aastast alates endises Kommunaalettevõtete Kombinaadi klubis Pikk 23 ning 1972-2002 aadressil Tolli 1 (Moskva 25).

1972. aastal moodustati raamatukogus osakonnad ja lasteraamatukogust sai jällegi lastekirjanduse osakond. 1976. aastal sai lasteosakond keskkogu naabruses oma käsutusse hoone Tolli 2 (tollal Moskva 18).

1996. a. alustas tööd muusikatuba ning 20. veebruaril 1997 sai esmakordselt raamatukogus kasutada internetiteenuseid - avati avalik internetipunkt.

Alates 2003. aasta oktoobrist kasutab Saare Maakonna Keskraamatukogu raamatukoguprogrammi RIKS. 1. juunist 2004 läks raamatukogu üle elektroonilisele laenutusele.

12. aprillil 2002 valmis raamatukogu uus hoone, asukohaga Tallinna tänav 6 ning 7. juunil 2002 alustas raamatukogu tööd uutes kaasaegsetes ruumides.

Arvud ja faktid
Aasta 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Lugejad 6 933 6 842 7 148 6 844 6 562 6 428 6 128 6 210 6 209 5 926 5 684 5816 5906
sh lapsi 1 769 1 682 1 622 1 498 1 509 1 126 1 080 1 130 1 149 1 055 1 078 1061 1174
Kojulaenutused 133 643 128 776 136 467 138 191 136 749 125 448 114 914 110 636 109 464 106 565 101 792 100023 103681
Külastused 148 522 138 002 150 587 149 402 140 443 125 481 116 277 113 914 110 277 110 584 111 025 109064 113492

 

Aastal 2019

 

  • Raamatukogu külastas keskmiselt 390 inimest päevas (kojulaenutus, lugemissaalid, internet, üritused, kasutajakoolitused)
  • Käis 133 nimetust ajakirju ja 21 nimetust ajalehti
  • Keskraamatukogu korraldas maakonna raamatukoguhoidjatele 9 õppepäeva ja 5 õppesõitu
  • 2019. a osteti 4290 eksemplari raamatuid (2596 nimetust), 34 auvist ja 21 muud teavikut (lauamängud, kaardid jne). Kustutati 2320 raamatut.

 

  • 2018. a osteti 3061 eksemplari raamatuid (2180 nimetust), 48 auvist ja 65 muud teavikut (lauamängud, kaardid jne). Kustutati 4653 raamatut.

 

 

 

Sümboolika

Exlibrise autor on kunstnik Külliki Järvila.

Logo autor on Kristjan Kaasik.